Client IP adress WordPress IIS6 behind Nginx reverse proxy

Dette fungerer gjerne ikkje for alle men fungerte i mitt tilfelle med oppsett: Nginx > Windows 2003 x64 server > IIS6 > WordPress Løsning : client ip adress nginx > IIS6 > WordPress. Sett denne koden inn i wp-config.php rett etter <?php if (isset($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’])) { $ips = explode(‘,’, $_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’]); $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]…

Les mer

Pretty permalinks WordPress + IIS6

Fant en fantastisk enkel og grei måte og få pretty permalinks til å fungere med IIS6 installasjon av wordpress Prøving og feiling: Prøvde først ISAPI rewrite 3 lite som virker stødig men den ødelagte min wordpress installasjon etter å ha endret til kun %postname% i permalinker. Måtte da kjøre en…

Les mer